Kategorier
Ekonomi

Vad är nettolön?

Om man utför ett arbete utgår en lön. Ibland säger man lite slarvigt bara lönen utan att specificera om man pratar om netto- eller bruttolönen. Då kan det lätt uppstå missförstånd. I vissa länder, t ex i Sydeuropa pratar man oftast om nettolönen det vill säga hur mycket man tjänar efter att skatten har dragits. Man menar hur mycket pengar man får i handen i slutet av månaden. Bruttolönen däremot är lönen som företaget betalar ut. Därifrån dras sedan skatt och andra sociala avgifter. I Sverige pratar man nästan alltid om lönen före skatt, dvs. bruttolönen.

Kommunalskatt

För att räkna ut nettolönen måste man veta hur mycket bruttolönen är, dvs lönen innan skatten dras. Vi kan anta att skatten ligger på 30%. Skatten är lite olika i olika kommuner. Det beror på att en del av skatten är kommunalskatt som sätts lokalt i kommunen. Den skatt som du ska betala beräknas efter vilken kommun du bor i även om du har utfört arbetet i en annan kommun. I storstäderna är det t ex olika skattesatser i olika kommuner inom staden och då kan det skilja några procent mellan olika områden inom staden. På skatteverkets hemsida kan du se skattesatsen i olika kommuner. Om du bor i en annan kommun kan du meddela din arbetsgivare om vilken skattesats du har så att korrekt skatt dras direkt. Om fel skattesats dras så kan det justeras genom rest- eller kvarskatt i slutet av året.

Bruttolön till nettolön

Formel: Bruttolönen x (1-skatteprocenten i decimal) (Om skatteprocenten är 30 procent blir det 1-0,30= 0,70)

Bruttolönen x 0,70 0 nettolönen om skatten är 30%.

Räkneexempel:

Om vi har en månadslön på 25 000 kronor före skatt och en skatteprocent på 30 % så blir uträkningen följande.

Bruttolönen x (1-skatteprocenten) = nettolönen

25 000 x (1-0,3) = nettolönen

25 x 0,7 = 17 500

Om bruttolönen är 25 000 och skatten är 30 % så kommer nettolönen att vara 17 500.

Läs också: Räkna ut årslön

Ett svar på ”Vad är nettolön?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *