Kategorier
Matematik Trafik

Hur räknar man ut reaktionssträckan?

Reaktionssträckan är den sträcka som bilen fortsätter att rulla efter att man har sett ett hinder och innan man har hunnit trycka på bromsen. Den tid det tar efter att man har tryckt på bromsen och tills bilen har stannat kallas bromssträckan. Reaktionssträckan och bromssträckan tillsammans utgör stoppsträckan vilket är hela sträckan som bilen fortsätter att färdas från det att man har sett ett föremål eller djur på vägen och tills att bilen står helt stilla.

Variation i reaktionssträckan

Reaktionssträckan påverkas av hur alert föraren är. En erfaren förare eller en förare som är reaktionsberedd, om den är till exempel är medveten om att den kör i ett område med mycket vilt, kan ha en kortare reaktionssträcka. Alkohol eller trötthet har en motsatt inverkan på reaktionssträckan och kan göra att den förlängs märkbart. Det är därför mycket viktigt att vara uppmärksam och utvilad när man kör bil.

Räkna ut reaktionssträckan

Det finns flera sätt att räkna ut reaktionssträckan med olika stor noggrannhet. Den enklaste formeln för reaktionssträckan är att ta hastigheten i km/h, ta bort en nolla och sedan ta det som blir kvar gånger 3. Då har man svaret i meter.

Ex. 70 km/h ger 7×3=21 meter.

Ex 50 km/h ger 5×3=15 meter.

Ex 30 km/h ger 3×3=9 meter

Det kan verka lite konstigt att räkna i flera olika enheter, kilometer i timmen och meter. Men det är det lättaste sättet att få fram en ungefärlig reaktionssträcka. Som nämnts tidigare är den inte exakt eftersom den beror på andra saker såsom förarens tillstånd. Trötthet kan ha samma inverkan som lätt alkoholpåverkan på förarens uppmärksamhet och alerthet. Men den här typen av uträkning kan hjälpa dig om du vill räkna ut en ungefärlig reaktionssträcka på ett enkelt sätt i huvudet för att kunna svara på frågor på körkortsprovet. Eftersom det är flervalsfrågor så behövs inte lämnas ett exakt svar.

Reaktionssträckan förlängs i förhållande till hastigheten. Detta betyder att ju högre hastighet man håller ju längre reaktionssträcka. Om bilens hastighet fördubblas så fördubblas också reaktionssträckan.

Reaktionssträckan tillsammans med bromssträckan utgör stoppsträckan. Läs om hur du räknar ut bromssträckan och stoppsträckan här.

Läs också: Hur räknar man ut stoppsträckan?

Kategorier
Matematik Trafik

Hur räknar man ut bromssträckan?

Sträckan som en bil färdas från att man ser ett hinder på vägen tills att bilen står helt stilla delas upp i flera olika delar. Sträckan som i full hastighet medan föraren reagerar och innan den börjar bromsa kallas reaktionssträcka. Sträckan som bilen färdas allt långsammare från att föraren börjar bromsa tills att bilen står stilla kallas bromssträckan. Reaktionssträckan och bromssträckan tillsammans är bilens hela stoppsträcka.

Bromssträckan påverkas av en rad olika faktorer

Hastigheten: Den viktigaste faktorn för att avgöra bromssträckan är fordonets hastighet. Bromssträckan ökar kvadratiskt med hastigheten. Det betyder att dubbelt så hög hastighet leder till fyra gånger så lång bromssträcka.

Bromsar: Eftersom det är den sträckan som bilen färdas efter det att föraren har börjat bromsa så påverkas sträckan av hur nya bromsar bilen har. ABS bromsar förkortar nästan alltid bromssträckan men det beror på vägunderlaget.

Underlaget: Torr asfalt är det underlaget som ger den kortaste bromssträckan. Då blir det bra friktion mellan däcken och alfalten och bilen kan stanna upp så fort som möjligt. Vid vinterväglag eller regn så förlängs bromssträckan.

Däcken: Nya däck med bra däckdjup leder generellt till en kortare bromssträcka. Om däcken är slitna så förlängs bromssträckan och är det vinterväglag så krävs förstås vinterdäck för att bilen ska kunna bromsa snabbare.

Lutning: Om det är uppförsbacke så förkortas bromssträckan medan den förlängs om det är nedförsbacke.

Hur tungt fordonet är: Om det är en tung lastbil det är frågan om så kommer den att ha mycket längre bromssträcka en t ex en liten relativt lätt personbil.

Räkna ut bromssträckan

Bromssträckan räknas ut genom att man tar hastigheten i kilometer i timmen och plockar bort en nolla. Sedan tar man det talet gånger 0,4. Då får man fram bromssträckan i meter.

Exempel:

30 km/h ger 3 x 3 x 0,4 = 3,6 meter

50 km/h ger 5 x 5 x 0,4 = 10 meter

70 mk/h ger 7 x 7 x 0,4 = 19,6 meter

Denna typ av uträkning gäller vid torrt väder och på asfalt. Om det är is eller vatten på vägen eller om bilen har slitna däck så förlängs bromssträckan avsevärt.

Hela sträckan från det att ett hinder upptäcks till att bilen står stilla kallas för stoppsträcka. Se hur du kan räkna ut stoppsträckan här.

Läs också: Hur räknar man ut reaktionssträckan?

Kategorier
Matematik Trafik

Hur räknar man ut stoppsträckan?

 

Reaktionssträckan och bromssträckan tillsammans är bilens hela stoppsträcka. Den påverkas av många olika faktorer, både mänskliga och tekniska. Hastigheten är den viktigaste faktorn, ju högre hastighet ju längre blir både reaktions- och bromssträcka. Förarens uppmärksamhet är även den mycket viktig för hans förmåga att få stopp på fordonet i tid. Om föraren är utvilad, pigg och uppmärksam kommer han att börja bromsa direkt där faran uppmärksammas vilket förkortar reaktionssträckan och därmed den totala stoppsträckan avsevärt. Reaktionssträckan är den sträcka som bilen fortsätter i hög hastighet innan föraren börjar bromsa.

När föraren börjat bromsa och fordonet fortsätter framåt men i allt lägre hastighet kallar vi det för bromssträcka. Även vädret och därmed vägunderlaget spelar in på stoppsträckan då den förlängs vid halt väglag eller vatten på vägbanan. Här spelar även typen av bromsar och deras skick in så väl som däcken. På vintern är vinterdäck mycket viktigt för att förkorta bromssträckan och därmed den totala stoppsträckan.

Nu ska vi ta en titt på hur vi räknar ut den totala stoppsträckan.

Reaktionssträckan + bromssträckan = stoppsträckan

Då Stoppsträckan beror på både reaktionssträckan och bromssträckan så är det många olika faktorer som påverkar. Under rubrikerna reaktionssträckan och bromssträckan så kan du läsa mer i detalj vilka faktorer som påverkar och vad du kan göra för att förbereda dig så mycket som möjligt för att minska riskerna om väl olyckan skulle vara framme.

Reaktionssträckan + bromssträckan = stoppsträckan

Räkneexempel stoppsträcka

30 km/h

reaktionssträckan 3×3=9 meter

+ bromssträckan 3 x 3 x 0,4 = 3,6 meter

= bromssträckan 9 + 3,6 = 12,6 meter.

 

50 km/h

reaktionssträckan 5×3=15 meter

+ bromssträckan 5 x 5 x 0,4 = 10 meter

= bromssträckan 15 + 10 = 25 meter

 

70 km/h

reaktionssträckan 7 x 3=21 meter

+ bromssträckan 7 x 7 x 0,4 = 19,6 meter

= bromssträckan 21 + 19,6 = 40,6 meter

Denna uträkning är ungefärlig då stoppsträckan påverkas av en rad olika faktorer. Reaktionssträckan påverkas förutom hastigheten av hur snabba reaktioner föraren har. Detta i sin tur beror på om föraren är utvilad nykter och beredd. Under rubriken reaktionssträckan kan du läsa mer om hur dessa faktorer påverkar. Bromssträckan påverkas också av andra faktorer. Väglaget samt bilens däck har en inverkan på bromssträckan. Vinterväglag eller regn på vägbanan förlänger bromssträckan mer än det som anges i dessa räkneexempel. Vidare så ger bilens tyngd samt vägens lutning inverkan på bromssträckan och därmed på den totala stoppsträckan.

Läs också: Hur räknar man ut bromssträckan?