Kategorier
Matematik

Vad är SI-enheter? (Det metriska systemet)

SI-systemet eller det metriska systemet som det också kallas är ett gemensamt system för enheter som används internationellt. Förkortningen SI kommer från franskans Système International d´Unités och betyder just det, det internationella systemet för enheter. Det utformades av en grupp forskare från olika länder och fick sitt nuvarande namn under 1960-talet. Det har sedan tillkommit vissa enheter något senare. 

Det metriska systemet

Inom det metriska systemet finns det två olika typer av enheter, grundenheter och härledda enheter. Grundenheterna står för sig själva och kan definieras fysikaliskt medan de härledda enheterna är en kombination av grundenheter. Som exempel kan så är meter en grundenhet och kvadratmeter en härledd enhet då det för att veta hur många meter något är endast krävs att mäta medan för att veta hur många kvadratmeter det är krävs någon form av uträkning. Några av enheterna är vanliga att använda i vardagligt tal och i vardagagen för att mäta saker medan andra mäter mer komplexa fysikaliska förhållanden som vi vanligtvis inte pratar om.

De sju grundenheterna

Meter – som används för att mäta längd.

Kilogram – som används för att mäta massa, dvs hur mycket något väger.

Sekund – som används för att mäta tid.

Ampere – som används för att mäta elektisk ström.

Kelvin – som används för att mäta termodynamisk temperatur. (Alltså det vi är vana att använda Celcius för att att mäta. Då kelvin använder sig av den absoluta nollpunkten är den dock mer praktisk vid vetenskapliga experiment).

Candela – som används för att mäta ljusstyrka.

Mol – som används för att mäta materiemängd.

Härledda enheter inom SI-systemet

För att det finns saker som vi vill kunna mäta men som inte ryms inom grundenheterna så har ett antal härledda enheter införts i systemet.

Några exempel på härledda enheter:

Kvadratmeter  som används för att mäta aran av en yta. Det är den ena sidan gånger den andra som används för att räkna ut hur många kvadratmeter en yta är.

Kubikmeter – som används för att mäta volymen av en geometrisk figur. Då är det figurens alla sidor gånger varandra. Oregelbundna figurer är dock svårare att räkna ut och då krävs det att man omvandlar figuren till en kub.

Meter per sekund – är den internationella enheten som används för att mäta hastighet. Vill vi sedan ha hastigheten i km per timme som vi använder när det handlar om bilåkning så får vi omvandla till den enheten.

Hertz – som används för att mäta frekvens. Vilket är grunden till att vi när vi pratar om radiosändningar pratar om megahertz.

Radian – som används för att mäta vinklar. 

Watt – som används för att mäta effekt. Till exempel vilken effekt en vanlig glödlampa har, 40 eller 60 watt.

Volt – används för att mäta spänning. Det är det vi pratar om när vi talar om hur mycket spänning det finns i ett vägguttag.

Läs också: Omvandla tum till cm

Ett svar på ”Vad är SI-enheter? (Det metriska systemet)”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *